Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N7K-SM-NAM-9G-K9 - Cisco Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) N7K-SM-NAM-9G-K9 Updating... Updating... N7K-SM-NAM-9G-K9 - Cisco Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) Giá tốt
2 N7K-SM-NAM-9G-K9= - Cisco Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) N7K-SM-NAM-9G-K9= Updating... Updating... N7K-SM-NAM-9G-K9= - Cisco Nexus 7000 Series Network Analysis Module (NAM-NX1) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản