Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9300-4FEX-10G - Nexus 9396PX bundle w/ 4 x Nexus 2232PP with FETs N9300-4FEX-10G Updating... Updating... N9300-4FEX-10G - Nexus 9396PX bundle w/ 4 x Nexus 2232PP with FETs Giá tốt
2 N9300-4FEX-10GT - Nexus 9396PX bundle w/ 4 x Nexus 2232TM-E with FETs N9300-4FEX-10GT Updating... Updating... N9300-4FEX-10GT - Nexus 9396PX bundle w/ 4 x Nexus 2232TM-E with FETs Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản