Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-C9396TX - Nexus 9300 48p 1/10GBASE-T & additional uplink module req. N9K-C9396TX Updating... Updating... N9K-C9396TX - Nexus 9300 48p 1/10GBASE-T & additional uplink module req. Giá tốt
2 N9K-C9396TX-B18Q - 2 Nexus 9396TX with 8 QSFP-40G-SR-BD N9K-C9396TX-B18Q Updating... Updating... N9K-C9396TX-B18Q - 2 Nexus 9396TX with 8 QSFP-40G-SR-BD Giá tốt
3 N9K-C9396TX= - Nexus 9K,48p 1/10G-T,Spare(No Uplink mod, Acc kit, PS & fan) N9K-C9396TX= Updating... Updating... N9K-C9396TX= - Nexus 9K,48p 1/10G-T,Spare(No Uplink mod, Acc kit, PS & fan) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản