Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-X9464PX Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card N9K-X9464PX Updating... Updating...

Cisco Nexus 9500 line card N9K-X9464PX 48-port 1- and 10-Gigabit Ethernet SFP+ with 4-port 40-Gigabit Ethernet QSFP+.

Giá tốt
2 N9K-X9464PX= Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card, spare N9K-X9464PX= Updating... Updating...

Cisco Nexus 9500 line card N9K-X9464PX=, spare 48-port 1- and 10-Gigabit Ethernet SFP+ with 4-port 40-Gigabit Ethernet QSFP+.

Giá tốt
3 N9K-X9464PX - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 4p QSFP N9K-X9464PX Updating... Updating... N9K-X9464PX - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 4p QSFP Giá tốt
4 N9K-X9464PX-48 - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 48p SFP+ USR N9K-X9464PX-48 Updating... Updating... N9K-X9464PX-48 - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 48p SFP+ USR Giá tốt
5 N9K-X9464PX-48= - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 48p SFP+ USR N9K-X9464PX-48= Updating... Updating... N9K-X9464PX-48= - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 48p SFP+ USR Giá tốt
6 N9K-X9464PX= - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 4p QSFP N9K-X9464PX= Updating... Updating... N9K-X9464PX= - Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 4p QSFP Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản