Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-X9536PQ Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP aggregation line card N9K-X9536PQ Updating... Updating...

Cisco Nexus 9500 aggregation line card N9K-X9536PQ 36-port 40-Gigabit Ethernet QSFP+, Supports Virtual Extensible LAN (VXLAN) routing and bridging, 1.5:1 oversubscription.

Giá tốt
2 N9K-X9536PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP aggregation line card, spare N9K-X9536PQ= Updating... Updating...

Cisco Nexus 9500 aggregation line card N9K-X9536PQ=, spare 36-port 40-Gigabit Ethernet QSFP+, Supports Virtual Extensible LAN (VXLAN) routing and bridging, 1.5:1 oversubscription.

Giá tốt
3 N9K-X9536PQ - Nexus 9500 linecard, VxLAN Routing, 36p 40G QSFP N9K-X9536PQ Updating... Updating... N9K-X9536PQ - Nexus 9500 linecard, VxLAN Routing, 36p 40G QSFP Giá tốt
4 N9K-X9536PQ= - Nexus 9500 linecard, VxLAN Routing, 36p 40G QSFP N9K-X9536PQ= Updating... Updating... N9K-X9536PQ= - Nexus 9500 linecard, VxLAN Routing, 36p 40G QSFP Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản