Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 NS-ISG-1000-IKT - IDP Upgrade Kit for ISG 1000.  One required per system.  Includes 2GB memory upgrade for system, IDP license, anti-static mat, screwdriver, and instructions. Includes 5 device NSM license. NS-ISG-1000-IKT Updating... Updating... NS-ISG-1000-IKT - IDP Upgrade Kit for ISG 1000. One required per system. Includes 2GB memory upgrade for system, IDP license, anti-static mat, screwdriver, and instructions. Includes 5 device NSM license. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản