Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 NXOS-AD-XF Cisco NX-OS Advantage SW license. NXOS-AD-XF Updating... Updating...

Giấy phép bản quyền NXOS-AD-XF Cisco NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản