Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 PB-1CHOC48-STM16-IQE - 1-Port Channelized OC48 / Channelized STM16 (down to DS0) Enhanced IQ PIC, PB-1CHOC48-STM16-IQE Updating... Updating... PB-1CHOC48-STM16-IQE - 1-Port Channelized OC48 / Channelized STM16 (down to DS0) Enhanced IQ PIC, Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản