Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 PB-4OC3-STM1-IQE-SFP - 4-port Non-Channelized OC3 / Non-Channelized STM1 Enhanced IQ PIC, (Requires a pluggable SFP Optics Module - See Interface Accessories section) PB-4OC3-STM1-IQE-SFP Updating... Updating... PB-4OC3-STM1-IQE-SFP - 4-port Non-Channelized OC3 / Non-Channelized STM1 Enhanced IQ PIC, (Requires a pluggable SFP Optics Module - See Interface Accessories section) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản