Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2 - 8-Port Type3 Gigabit Ethernet IQ2 PIC (Uses SFP Optics Modules - See Interface Accessories section) PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2 Updating... Updating... PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2 - 8-Port Type3 Gigabit Ethernet IQ2 PIC (Uses SFP Optics Modules - See Interface Accessories section) Giá tốt
2 PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2E - 8-Port Type 3 Gigabit Ethernet Enhanced IQ2 PIC PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2E Updating... Updating... PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2E - 8-Port Type 3 Gigabit Ethernet Enhanced IQ2 PIC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản