Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 PE-12FE-TX-MDIX - 12-port 10,100 TX Ethernet PIC.  I Includes 3-meter VHDCI to RJ21 Ethernet Breakout cable.  Connects to RJ21 to RJ45 patch panel and services (12) 10,100 Ethernet ports.  Configured for MDI -X pinout. PE-12FE-TX-MDIX Updating... Updating... PE-12FE-TX-MDIX - 12-port 10,100 TX Ethernet PIC. I Includes 3-meter VHDCI to RJ21 Ethernet Breakout cable. Connects to RJ21 to RJ45 patch panel and services (12) 10,100 Ethernet ports. Configured for MDI -X pinout. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản