Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 PE-1OC48-SON-SFP - 1-port OC48 PIC with pluggable OC-48 SFP optics (Requires pluggable OC-48 SFP Optics Modules:  SFP-1OC48-SR, SFP-1OC48-IR, and SFP-1OC48-LR - See Interface Accessories section) PE-1OC48-SON-SFP Updating... Updating... PE-1OC48-SON-SFP - 1-port OC48 PIC with pluggable OC-48 SFP optics (Requires pluggable OC-48 SFP Optics Modules: SFP-1OC48-SR, SFP-1OC48-IR, and SFP-1OC48-LR - See Interface Accessories section) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản