Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 PE-4CHOC3-CE-SFP - 4-Port Channelized OC3/STM1 (down to T1/E1) Circuit Emulation PIC, SFP Optics sold separately.Requires pluggable SFP Optics Modules. SFP-OC3-IR or SFP-OC3-LR or SFP-OC3-SR; See Interface Accessories section PE-4CHOC3-CE-SFP Updating... Updating... PE-4CHOC3-CE-SFP - 4-Port Channelized OC3/STM1 (down to T1/E1) Circuit Emulation PIC, SFP Optics sold separately.Requires pluggable SFP Optics Modules. SFP-OC3-IR or SFP-OC3-LR or SFP-OC3-SR; See Interface Accessories section Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản