Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Peplink 30 LTE Thiết bị cân bằng tải Load Balancing Peplink BPL-031-LTE Router Peplink 30 LTE $ 599 14,076,500 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancing Peplink 30 LTE BPL-031-LTE Multi-WAN Router 2 Wan Ports, 4 Lan Ports, 1x Embedded 4G LTE Modem, and 1x USB, 200Mbps Firewall Throughput, LTE Antennas Included Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.