Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Peplink One Core Thiết bị cân bằng tải Load Balancing Balance One Core BPL-ONE-CORE Router Peplink One Core Updating... Updating... Thiết bị cân bằng tải Load Balancing Peplink One Core BPL-ONE-CORE Dual-WAN Router (2 WAN) for Office/Branch, WAN Ports: 2x GbE, LAN: 8-Port GbE Switch, 600 Mbps Firewall Throughput Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.