Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 QFX3500-48S4Q-AFI - QFX3500, 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports, Redundant fan trays, FRU side to port side air flow (Note: Management module & power supplies are extra) QFX3500-48S4Q-AFI Updating... Updating... QFX3500-48S4Q-AFI - QFX3500, 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports, Redundant fan trays, FRU side to port side air flow (Note: Management module & power supplies are extra) Giá tốt
2 QFX3500-48S4Q-AFO - QFX3500, 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports, Redundant fan trays, Port side to FRU side air flow  (Note: Management module & power supplies are extra) QFX3500-48S4Q-AFO Updating... Updating... QFX3500-48S4Q-AFO - QFX3500, 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports, Redundant fan trays, Port side to FRU side air flow (Note: Management module & power supplies are extra) Giá tốt
3 QFX3500-48S4Q - QFX3500, 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports (spare) QFX3500-48S4Q Updating... Updating... QFX3500-48S4Q - QFX3500, 48 SFP+/SFP and 4 QSFP ports (spare) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản