Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Juniper QFX5K-FPC-4CD 4X400G linecard for QFX700 chassis QFX5K-FPC-4CD Updating... Updating...

Juniper QFX5K-FPC-4CD 4X400G linecard for QFX700 chassis, Introduced Release(s): Junos OS Evolved 21.2R1

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản