Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 S-ACCT - J- Flow accounting license for AS and MS PIC S-ACCT Updating... Updating... S-ACCT - J- Flow accounting license for AS and MS PIC Giá tốt
2 S-ACCT-10M - 10 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-10M Updating... Updating... S-ACCT-10M - 10 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
3 S-ACCT-10M-UPG - Upgrade from 5 million to 10 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-10M-UPG Updating... Updating... S-ACCT-10M-UPG - Upgrade from 5 million to 10 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
4 S-ACCT-15M - 15 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-15M Updating... Updating... S-ACCT-15M - 15 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
5 S-ACCT-15M-UPG - Upgrade from 10 million to 15 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-15M-UPG Updating... Updating... S-ACCT-15M-UPG - Upgrade from 10 million to 15 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
6 S-ACCT-20M - 20 Million Flows for MX-Series routers, Requires MS-DPC S-ACCT-20M Updating... Updating... S-ACCT-20M - 20 Million Flows for MX-Series routers, Requires MS-DPC Giá tốt
7 S-ACCT-20M-UPG - Upgrade from 15 million to 20 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-20M-UPG Updating... Updating... S-ACCT-20M-UPG - Upgrade from 15 million to 20 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
8 S-ACCT-25M - 25 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-25M Updating... Updating... S-ACCT-25M - 25 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
9 S-ACCT-30M - 30 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-30M Updating... Updating... S-ACCT-30M - 30 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt
10 S-ACCT-30M-UPG - Upgrade from 25 million to 30 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC S-ACCT-30M-UPG Updating... Updating... S-ACCT-30M-UPG - Upgrade from 25 million to 30 Million Flows for MX-Series Routers, Requires MS-DPC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản