Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 S-MX-TD - Subscriber Aware Traffic Direct  (per MS-DPC) S-MX-TD Updating... Updating... S-MX-TD - Subscriber Aware Traffic Direct (per MS-DPC) Giá tốt
2 S-MX-TD-APP - Subscriber And Application Aware Traffic Direct  ( per MS-DPC) S-MX-TD-APP Updating... Updating... S-MX-TD-APP - Subscriber And Application Aware Traffic Direct ( per MS-DPC) Giá tốt
3 S-MX-TD-UPG - Upgrade to Traffic Direct Advanced (per MS-DPC) S-MX-TD-UPG Updating... Updating... S-MX-TD-UPG - Upgrade to Traffic Direct Advanced (per MS-DPC) Giá tốt
4 SVC-COR-S-MX-TD - Juniper Care Core Support for S-MX-TD SVC-COR-S-MX-TD Updating... Updating... SVC-COR-S-MX-TD - Juniper Care Core Support for S-MX-TD Giá tốt
5 SVC-COR-S-MX-TD-APP - Juniper Care Core Support for S-MX-TD-APP SVC-COR-S-MX-TD-APP Updating... Updating... SVC-COR-S-MX-TD-APP - Juniper Care Core Support for S-MX-TD-APP Giá tốt
6 SVC-COR-S-MX-TD-UPG - Juniper Care Core Support for S-MX-TD-UPG SVC-COR-S-MX-TD-UPG Updating... Updating... SVC-COR-S-MX-TD-UPG - Juniper Care Core Support for S-MX-TD-UPG Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản