Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SBR-CAR-ADD-50K - SBR Carrier - Add 50,000 concurrent sessions (license key only) SBR-CAR-ADD-50K Updating... Updating... SBR-CAR-ADD-50K - SBR Carrier - Add 50,000 concurrent sessions (license key only) Giá tốt
2 SVC-COR-SBR-CAR-ADD-50K - Juniper Care Core Support for SBR Carrier - Add 50,000 concurrent sessions SVC-COR-SBR-CAR-ADD-50K Updating... Updating... SVC-COR-SBR-CAR-ADD-50K - Juniper Care Core Support for SBR Carrier - Add 50,000 concurrent sessions Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản