Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SRX3600BASE-DC2 - SRX 3600 Chassis, Midplane, Fan, RE, SFB-12GE, 2xDC2 PEM - no SPC - no NPC SRX3600BASE-DC2 Updating... Updating... SRX3600BASE-DC2 - SRX 3600 Chassis, Midplane, Fan, RE, SFB-12GE, 2xDC2 PEM - no SPC - no NPC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản