Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SSG-350M-SH-DC-N-TAA - Secure Services Gateway 350 System, ScreenOS, High Memory (1GB),  5 PIM Slots, HW Crypto, DC Power Supply, Fan Filter, NEBS, TAA, 19 SSG-350M-SH-DC-N-TAA Updating... Updating... SSG-350M-SH-DC-N-TAA - Secure Services Gateway 350 System, ScreenOS, High Memory (1GB), 5 PIM Slots, HW Crypto, DC Power Supply, Fan Filter, NEBS, TAA, 19" Rack Mount Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản