Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SSG-5-SB-BTW-JP - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, Japan SSG-5-SB-BTW-JP Updating... Updating... SSG-5-SB-BTW-JP - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, Japan Giá tốt
2 SSG-5-SB-BTW-KR - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Korea SSG-5-SB-BTW-KR Updating... Updating... SSG-5-SB-BTW-KR - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Korea Giá tốt
3 SSG-5-SB-BTW-TW - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Taiwan SSG-5-SB-BTW-TW Updating... Updating... SSG-5-SB-BTW-TW - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Taiwan Giá tốt
4 SSG-5-SB-MW-KR - Secure Services Gateway 5 with v.92 backup, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Korea SSG-5-SB-MW-KR Updating... Updating... SSG-5-SB-MW-KR - Secure Services Gateway 5 with v.92 backup, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Korea Giá tốt
5 SSG-5-SB-W-JP - Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, Japan SSG-5-SB-W-JP Updating... Updating... SSG-5-SB-W-JP - Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, Japan Giá tốt
6 SSG-5-SB-W-KR - Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Korea SSG-5-SB-W-KR Updating... Updating... SSG-5-SB-W-KR - Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, Wireless 802.11a/b/g 128 MB Memory, Korea Giá tốt
7 SSG-5-SB - Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory SSG-5-SB Updating... Updating... SSG-5-SB - Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory Giá tốt
8 SSG-5-SB-BT - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup, S/T Interface, 128 MB Memory SSG-5-SB-BT Updating... Updating... SSG-5-SB-BT - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup, S/T Interface, 128 MB Memory Giá tốt
9 SSG-5-SB-BTW-E - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, ETSI SSG-5-SB-BTW-E Updating... Updating... SSG-5-SB-BTW-E - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, ETSI Giá tốt
10 SSG-5-SB-BTW-US - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T S/T, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, US SSG-5-SB-BTW-US Updating... Updating... SSG-5-SB-BTW-US - Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T S/T, Wireless 802.11a/b/g, 128 MB Memory, US Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản