Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SSG-ANT-OMNI - SSG 5 and SSG 20 WLAN Dual Band (2.4GHz and 5.0GHz) Omni-Directional Antenna with RP-TNC Connector.  3.5M cable included. SSG-ANT-OMNI Updating... Updating... SSG-ANT-OMNI - SSG 5 and SSG 20 WLAN Dual Band (2.4GHz and 5.0GHz) Omni-Directional Antenna with RP-TNC Connector. 3.5M cable included. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản