Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 STRM2500-ADD-EPFP-COMB - STRM in a Distributed architecture.Threat Management License to Add  STRM 2500 as a combined Event and  Flow Processor up to EPS=1250, Flows=25K Qflows/SFlows (50K J/NetFlows) STRM2500-ADD-EPFP-COMB Updating... Updating... STRM2500-ADD-EPFP-COMB - STRM in a Distributed architecture.Threat Management License to Add STRM 2500 as a combined Event and Flow Processor up to EPS=1250, Flows=25K Qflows/SFlows (50K J/NetFlows) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản