Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 T1600BASE-RED-BNDL-LCC - Bundle: Contains (1) T1600BASE unit, (5) SIB-TXP-T1600, (1) FAN-REAR-TXP-LCC-BB, (2) SCG-T-BB, (2) CB-LCC-BB, (2) RE-DUO-C1800-8G-BB.  PEMs must be selected in the configurator, but are included in the bundle price. T1600BASE-RED-BNDL-LCC Updating... Updating... T1600BASE-RED-BNDL-LCC - Bundle: Contains (1) T1600BASE unit, (5) SIB-TXP-T1600, (1) FAN-REAR-TXP-LCC-BB, (2) SCG-T-BB, (2) CB-LCC-BB, (2) RE-DUO-C1800-8G-BB. PEMs must be selected in the configurator, but are included in the bundle price. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản