Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 T640-FPC2-ES-UPG - Pricing Bundle: Contains (1) T640-FPC2-ES when (1) EOL'd T640 FPC2 (any FPC2 type) is decommissioned T640-FPC2-ES-UPG Updating... Updating... T640-FPC2-ES-UPG - Pricing Bundle: Contains (1) T640-FPC2-ES when (1) EOL'd T640 FPC2 (any FPC2 type) is decommissioned Giá tốt
2 T640-FPC2-ES - T-Series FPC2 enhanced scalability T640-FPC2-ES Updating... Updating... T640-FPC2-ES - T-Series FPC2 enhanced scalability Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản