Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH3030S-D10-HVA Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 3030S ADC HVA TH3030S-D10-HVA $ 70,695 1,162,932,750 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer A10 TH3030S-D10-HVA Thunder 3030S ADC HVA, 1U, 1xCPU, 6xGoC, 2xGF, 4x10GF, 32GB RAM, SSD, H/W SSL DC Power Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.