Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH3230-D10 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 3230 ADC TH3230-D10 Liên hệ Updating...

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH3230-D10 Thunder 3230 ADC, 1U, 1xCPU, 4x1GF, 4x10GF, 16GB, SSD, LOM, 1xFTA/FPGA, No H/W SSL, DC Power

Giá tốt
2 TH3230-D10-N1SSL Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 3230S ADC TH3230-D10-N1SSL Liên hệ Updating...

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH3230-D10-N1SSL Thunder 3230S ADC, 1U, 1xCPU, 4x1GF, 4x10GF, 16GB, SSD, LOM, 1xFTA/FPGA, H/W SSL, DC Power (Single N1 SSL Gen 3 Card)

Giá tốt
3 TH3230-D10-SSL Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 3230S ADC TH3230-D10-SSL Liên hệ Updating...

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH3230-D10-SSL Thunder 3230S ADC & CGN, 1U, 1xCPU, 4x1GF, 4x10GF, 16GB, SSD, LOM, 1xFTA/FPGA, Dual Chip H/W SSL, DC Power Supply

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản