Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH4435-010 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 4435 ADC SPE Physical Appliance TH4435-010 $ 131,995 2,171,317,750 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH4435-010 Thunder 4435 ADC SPE Physical Appliance, 1U, 1XCPU, 16X10 GF, 64 GB, SSD, LOM, 1XFTA/FPGA, S+R ASIC, No H/W SSL, AC Power Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.