Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH5440-010 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 5440 ADC TH5440-010 Liên hệ Updating...

Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH5440-010 Thunder 5440 ADC, 1U, 1xCPU, 4x40GF, 24x10GF, 64GB RAM, SSD, LOM, 2xFTA/FPGA, S+R ASIC, No H/W SSL

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản