LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH6435-010 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 6435 ADC SPE Physical Appliance TH6435-010 $ 299,995 4,808,919,850 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH6435-010 Thunder 6435 ADC SPE Physical Appliance, 1U, 2XCPU(12C), 4X40 GF, 16X10GF, 128 GB, SSD, LOM, 4XFTA/FPGA, S+R ASIC, (No H/W SSL) AC Power Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.