Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH7440-010 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 7440 ADC TH7440-010 $ 289,995 4,770,417,750 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH7440-010 Thunder 7440 ADC, 1U, 2xCPU, 48x10GF, 4x40GF, 128GB, 1xSSD, LOM, 3x FTA/FPGA, S+R ASIC, No H/W SSL Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.