Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH7440-011 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 7440-11 ADC TH7440-011 $ 347,995 5,724,517,750 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH7440-011 Thunder 7440-11 ADC, 1U, 2xCPU, 4x100GF (QSFP28), 48x10GF, 128GB, SSD, LOM, 3xFTA/FPGA, S+R ASIC, No H/W SSL Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.