Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WLA-ANT5007-OUT - Outdoor dir.panel antenna for 5GHz 802.11n APs. 23.5dB gain,7 deg vert and 7 deg horiz beamwidth. wall/mast mounting kit, two 36 WLA-ANT5007-OUT Updating... Updating... WLA-ANT5007-OUT - Outdoor dir.panel antenna for 5GHz 802.11n APs. 23.5dB gain,7 deg vert and 7 deg horiz beamwidth. wall/mast mounting kit, two 36" Type N M-to-M cables.Req 1 unit per radio. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản