Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WLA522E - Plenum-rated AP with dual radios 2x2 802.11a/b/g/n  2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port , four external antenna ports. Includes four paddle antennas (not plenum rated). Ceiling/wall mounting bracket included. WLA522E Updating... Updating... WLA522E - Plenum-rated AP with dual radios 2x2 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port , four external antenna ports. Includes four paddle antennas (not plenum rated). Ceiling/wall mounting bracket included. Giá tốt
2 WLA522E-IL - Plenum-rated AP with dual radios 802.11a/b/g/n  2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port, 4 external antenna ports. Ceiling mount bracket included. Required for operation in Israel. WLA522E-IL Updating... Updating... WLA522E-IL - Plenum-rated AP with dual radios 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port, 4 external antenna ports. Ceiling mount bracket included. Required for operation in Israel. Giá tốt
3 WLA522E-US - Plenum-rated AP with dual radios 802.11a/b/g/n  2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port, 4 external antenna ports. Ceiling mount bracket included. Required for operation in USA. WLA522E-US Updating... Updating... WLA522E-US - Plenum-rated AP with dual radios 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port, 4 external antenna ports. Ceiling mount bracket included. Required for operation in USA. Giá tốt
4 WLA522E-WW - Plenum-rated AP with dual radios 802.11a/b/g/n  2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port, 4 external antenna ports. Ceiling mount bracket included. World-wide operation except US and Israel. WLA522E-WW Updating... Updating... WLA522E-WW - Plenum-rated AP with dual radios 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO, single 1000Base-T 802.3af PoE Ethernet port, 4 external antenna ports. Ceiling mount bracket included. World-wide operation except US and Israel. Giá tốt
5 SVC-COR-WLA522E - Juniper Care Core Support for WLA522E SVC-COR-WLA522E Updating... Updating... SVC-COR-WLA522E - Juniper Care Core Support for WLA522E Giá tốt
6 SVC-CP-WLA522E - Juniper Care Core Plus Support for WLA522E SVC-CP-WLA522E Updating... Updating... SVC-CP-WLA522E - Juniper Care Core Plus Support for WLA522E Giá tốt
7 SVC-NDS-WLA522E - Juniper Care Next Day Ship Support for WLA522E SVC-NDS-WLA522E Updating... Updating... SVC-NDS-WLA522E - Juniper Care Next Day Ship Support for WLA522E Giá tốt
8 SVC-ND-WLA522E - Juniper Care Next Day Support for WLA522E SVC-ND-WLA522E Updating... Updating... SVC-ND-WLA522E - Juniper Care Next Day Support for WLA522E Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản