Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WLC-SPECTRUM-U4 - Spectrum Analysis Module License on the WLC Series for 4 APs, requires Software Version 7.5 or later and WLM-RMTS-USM-BASIC license WLC-SPECTRUM-U4 Updating... Updating... WLC-SPECTRUM-U4 - Spectrum Analysis Module License on the WLC Series for 4 APs, requires Software Version 7.5 or later and WLM-RMTS-USM-BASIC license Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản