Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WLM-RMTS-100 - Juniper Networks RingMaster Tool Suite License supporting an additional 100 managed Access Points (requires WLM-RMTS). WLM-RMTS-100 Updating... Updating... WLM-RMTS-100 - Juniper Networks RingMaster Tool Suite License supporting an additional 100 managed Access Points (requires WLM-RMTS). Giá tốt
2 WLM-RMTS-1000 - Juniper Networks RingMaster Tool Suite License supporting an additional 1000 managed Access Points (requires WLM-RMTS). Available only with RingMaster Version 6.3 and later. WLM-RMTS-1000 Updating... Updating... WLM-RMTS-1000 - Juniper Networks RingMaster Tool Suite License supporting an additional 1000 managed Access Points (requires WLM-RMTS). Available only with RingMaster Version 6.3 and later. Giá tốt
3 SVC-COR-WLM-RMTS-100 - Juniper Care Core Support for WLM-RMTS-100 SVC-COR-WLM-RMTS-100 Updating... Updating... SVC-COR-WLM-RMTS-100 - Juniper Care Core Support for WLM-RMTS-100 Giá tốt
4 SVC-COR-WLM-RMTS-1000 - Juniper Care Core Support for WLM-RMTS-1000 SVC-COR-WLM-RMTS-1000 Updating... Updating... SVC-COR-WLM-RMTS-1000 - Juniper Care Core Support for WLM-RMTS-1000 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản