Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WLM-SP-GA-100 - Juniper Networks SmartPass Guest Access License for additional 100 guests; requires current / previous purchase of WLM-SP-GA-BASE or WLM-SP (SmartPass 7.1 and earlier). Includes bulk user creation, web API and RADIUS based roles. WLM-SP-GA-100 Updating... Updating... WLM-SP-GA-100 - Juniper Networks SmartPass Guest Access License for additional 100 guests; requires current / previous purchase of WLM-SP-GA-BASE or WLM-SP (SmartPass 7.1 and earlier). Includes bulk user creation, web API and RADIUS based roles. Giá tốt
2 SVC-COR-WLM-SP-GA-100 - Juniper Care Core Support for WLM-SP-GA-100 SVC-COR-WLM-SP-GA-100 Updating... Updating... SVC-COR-WLM-SP-GA-100 - Juniper Care Core Support for WLM-SP-GA-100 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản