Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WLM-SP-SM-50 - Juniper Networks SmartPass Subscr. Mgmt Lic. for add'l 50 users; req. purchase of WLM-SP-GA-BASE,or WLM-SP(SmartPass 7.1). Guest access features plus ext.web portal auth.,RADIUS proxy,guest notification(SMTP, SMS),reporting,web API support WLM-SP-SM-50 Updating... Updating... WLM-SP-SM-50 - Juniper Networks SmartPass Subscr. Mgmt Lic. for add'l 50 users; req. purchase of WLM-SP-GA-BASE,or WLM-SP(SmartPass 7.1). Guest access features plus ext.web portal auth.,RADIUS proxy,guest notification(SMTP, SMS),reporting,web API support Giá tốt
2 WLM-SP-SM-500 - Juniper Networks SmartPass Subscr Mgmt Lic.for add'l 500 users; req purchase of WLM-SP-GA-BASE or WLM-SP (SmartPass 7.1). Guest access features plus ext web portal auth,RADIUS proxy,guest notification (SMTP and SMS),reporting, web API supp WLM-SP-SM-500 Updating... Updating... WLM-SP-SM-500 - Juniper Networks SmartPass Subscr Mgmt Lic.for add'l 500 users; req purchase of WLM-SP-GA-BASE or WLM-SP (SmartPass 7.1). Guest access features plus ext web portal auth,RADIUS proxy,guest notification (SMTP and SMS),reporting, web API supp Giá tốt
3 SVC-COR-WLM-SP-SM-50 - Juniper Care Core Support for WLM-SP-SM-50 SVC-COR-WLM-SP-SM-50 Updating... Updating... SVC-COR-WLM-SP-SM-50 - Juniper Care Core Support for WLM-SP-SM-50 Giá tốt
4 SVC-COR-WLM-SP-SM-500 - Juniper Care Core Support for WLM-SP-SM-500 SVC-COR-WLM-SP-SM-500 Updating... Updating... SVC-COR-WLM-SP-SM-500 - Juniper Care Core Support for WLM-SP-SM-500 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản