Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 WS-SVC-CMM-24FXS Cisco 24-port FXS Analog Port Adapter Module WS-SVC-CMM-24FXS Updating... Updating...

Cisco WS-SVC-CMM-24FXS Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series 24-port FXS Analog Port Adapter Module

Giá tốt
2 WS-SVC-CMM-6E1 Cisco 6-port E1 Interface Port Adapter WS-SVC-CMM-6E1 Updating... Updating...

Cisco WS-SVC-CMM-6E1 Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series 6 port E1 Interface Port Adapter

Giá tốt
3 WS-SVC-CMM Cisco Communication Media Module WS-SVC-CMM Updating... Updating...

Cisco WS-SVC-CMM Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series Communication Media Module

Giá tốt
4 WS-SVC-CMM-6T1 Cisco 6-port T1 Interface Port Adapter WS-SVC-CMM-6T1 Updating... Updating...

Cisco WS-SVC-CMM-6T1 Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series 6 port T1 Interface Port Adapter

Giá tốt
5 WS-SVC-CMM-ACT Cisco Conferencing and Transcoding Port Adapter WS-SVC-CMM-ACT Updating... Updating... Cisco WS-SVC-CMM-ACT Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series Conferencing and Transcoding Port Adapter Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản