Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 XFP-10G-E-OC192-IR2 - Dual Rate 10G pluggable transceiver for 10GE and OC192, 1550nm for 40KM transmission. XFP-10G-E-OC192-IR2 Updating... Updating... XFP-10G-E-OC192-IR2 - Dual Rate 10G pluggable transceiver for 10GE and OC192, 1550nm for 40KM transmission. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản