Juniper SRX4600 Advanced Security Services Subscription Licenses

Advanced Security Services Subscription Licenses for Firewall Juniper SRX4600
Mã sản phẩm: SRX4600-LIC
Tình trạng: Còn hàng
Check Giá List

Advanced Security Services Subscription Licenses for Firewall  Juniper SRX4600

SRX4600-W-EWF-1 Enhanced Web Filtering, 1 year, SRX4600
SRX4600-W-EWF-3 Enhanced Web Filtering, 3 year, SRX4600
SRX4600-W-EWF-5 Enhanced Web Filtering, 5 year, SRX4600
SRX4600-CS-BUN-1 NGFW Security Bundle, 1 year, SRX4600
SRX4600-CS-BUN-3 NGFW Security Bundle, 3 year, SRX4600
SRX4600-CS-BUN-5 NGFW Security Bundle, 5 year, SRX4600
SRX4600-IPS-1 Intrusion Prevention Signature Updates, 1 year, SRX4600
SRX4600-IPS-3 Intrusion Prevention Signature Updates, 3 year, SRX4600
SRX4600-IPS-5 Intrusion Prevention Signature Updates, 5 year, SRX4600
SRX4600-ATP-1 Juniper Sky ATP, 1 year, SRX4600
SRX4600-ATP-3 Juniper Sky ATP, 3 year, SRX4600
SRX4600-ATP-5 Juniper Sky ATP, 5 year, SRX4600
SRX4600-ATP-BUN-1 1 year subscription for AppSecure, IPS (IDP), Enhanced Web Filtering (EWF), antivirus, and Juniper Sky ATP service on SRX4600
SRX4600-ATP-BUN-3 3 year subscription for AppSecure, IPS (IDP), EWF, antivirus, and Juniper Sky ATP service on SRX4600
SRX4600-ATP-BUN-5 5 year subscription for AppSecure, IPS (IDP), EWF, antivirus, and Juniper Sky ATP service on SRX4600
SRX4600-THRTFEED-1 Juniper Sky ATP feeds only, 1 year, SRX4600
SRX4600-THRTFEED-3 Juniper Sky ATP feeds only, 3 year, SRX4600
SRX4600-THRTFEED-5 Juniper Sky ATP feeds only, 5 year, SRX4600

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #SRX4600-LIC ?

Bạn cần báo giá tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Lê Tuấn
0906 051 599
Ms. Phạm Quý
096 350 6565
Ms. Nguyễn Thủy
0962 052 874
Ms. Vũ Thị Kim Dung
0967 415 023
Ms Hoa
0868 142 066
Ms Vinh
0862 323 559
Ms Tuyên
0369 832 657
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr Vinh
0973 805 082
Mr Đạt
0941 164 370
Check giá trên mobile
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.