SRX100/SRX110 Additional Software Feature Licenses

Juniper SRX100/SRX110 Additional Software Feature Licenses
Mã sản phẩm: 20190730-110877
Tình trạng: Còn hàng
Check Giá List

Juniper SRX100/SRX110 Additional Software Feature Licenses

SRX1XX-K-AV One year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates
SRX1XX-K-AV-3 Three year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates
SRX1XX-K-AV-5 Five year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates
SRX1XX-S-AV One year subscription for Juniper-Sophos AV updates
SRX1XX-S-AV-3 Three year subscription for Juniper-Sophos AV updates
SRX1XX-S-AV-5 Five year subscription for Juniper-Sophos AV updates
SRX1XX-S2-AS One year subscription for Juniper-Sophos antispam updates
SRX1XX-S2-AS-3 Three year subscription for Juniper-Sophos antispam update
SRX1XX-S2-AS-5 Five year subscription for Juniper-Sophos antispam updates
SRX1XX-W-EWF One year subscription for Juniper-Websense enhanced Web filtering updates
SRX1XX-W-EWF-3 Three year subscription for Juniper-Websense enhanced Web filtering updates
SRX1XX-W-EWF-5 Five year subscription for Juniper-Websense enhanced Web filtering updates
SRX1XX-S-SMB4-CS5-R Five year renewal security subscription for enterprise—includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-IDP-R One year renewal subscription for IDP Signature service
SRX1XX-IDP-3-R Three year renewal subscription for IDP Signature service
SRX1XX-IDP-5-R Five year renewal subscription for IDP Signature service
SRX100-APPSEC-A-1 One year subscription for Application Security and IPS updates for SRX100
SRX100-APPSEC-A-3 Three year subscription for Application Security and IPS updates for SRX100
SRX100-APPSEC-A-5 Five year subscription for Application Security and IPS updates for SRX100
SRX1XX-SMB4-CS One year security subscription for enterprise— includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-SMB4-CS-3 Three year security subscription for Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-SMB4-CS-5 Five year security subscription for enterprise— includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-S-SMB4-CS One year security subscription for enterprise— includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure, AppSecure and IDP
SRX1XX-S-SMB4-CS-3 Three year security subscription for enterprise— includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-S-SMB4-CS-5 Five year security subscription for enterprise— includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-IDP One year license for IDP updates
SRX1XX-IDP-3 Three year license for IDP updates
SRX1XX-IDP-5 Five year license for IDP updates
SRX1XX-K-AV-3-R Three year renewal subscription for JuniperKaspersky AV updates
SRX1XX-K-AV-5-R Five year renewal subscription for Juniper-Kaspersky AV updates
SRX1XX-K-AV-R One year renewal subscription for Juniper-Kaspersky AV updates
SRX1XX-S-AV-3-R Three year renewal subscription for Juniper-Sophos AV updates
SRX1XX-S-AV-5-R Five year renewal subscription for Juniper-Sophos AV updates
SRX1XX-S-AV-R One year renewal subscription for Juniper-Sophos AV updates
SRX1XX-S2-AS-3-R Three year renewal subscription for Juniper-Sophos antispam updates
SRX1XX-S2-AS-5-R Five year renewal subscription for Juniper-Sophos antispam updates
SRX1XX-S2-AS-R One year renewal subscription for Juniper-Sophos antispam updates
SRX1XX-W-EWF-3-R Three year renewal subscription for Juniper-enhanced Websense enhanced Web filtering updates
SRX1XX-W-EWF-5-R Five year renewal subscription for Juniper-enhanced Websense enhanced Web filtering updates
SRX1XX-W-EWF-R One year renewal subscription for Juniper-enhanced Websense enhanced Web filtering updates
SRX1XX-SMB4-CS-R One year renewal security subscription for enterprise—includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-SMB4-CS-3-R Three year renewal security subscription for enterprise—includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-SMB4-CS-5-R Five year renewal security subscription for enterprise—includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-S-SMB4-CS-R One year renewal security subscription for enterprise—includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP
SRX1XX-S-SMB4-CS3-R Three year renewal security subscription for enterprise—includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #20190730-110877 ?

Bạn cần báo giá tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Lê Tuấn
0906 051 599
Ms. Phạm Quý
096 350 6565
Ms. Nguyễn Thủy
0962 052 874
Ms. Vũ Thị Kim Dung
0967 415 023
Ms Hoa
0868 142 066
Ms Vinh
0862 323 559
Ms Tuyên
0369 832 657
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr Vinh
0973 805 082
Mr Đạt
0941 164 370
Check giá trên mobile
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.