SRX550 Additional Software Feature Licenses

Juniper SRX550 Additional Software Feature Licenses
Mã sản phẩm: 20190726-110877
Tình trạng: Còn hàng
Check Giá List

Juniper SRX550 Additional Software Feature Licenses 

SRX550-K-AV One year subscription for Juniper-Kaspersky antivirus updates on SRX550
SRX550-S-AV One year subscription for Juniper-Sophos antivirus updates on SRX550
SRX550-IDP One year subscription for IDP updates on SRX550
SRX550-S2-AS One year subscription for Juniper-Sophos antispam updates on SRX550
SRX550-W-WF One year subscription for Jun
SRX550-SMB4-CS One year security subscription for enterprise— includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX550
SRX550-S-SMB4-CS One year security subscription for enterprise— includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX550
SRX550-K-AV-3 Three year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates on SRX550
SRX550-S-AV-3 Three year subscription for Juniper-Sophos AV updates on SRX550
SRX550-IDP-3 Three year subscription for IDP updates on SRX550
SRX550-S2-AS-3 Three year subscription for Juniper-Sophos antispam updates on SRX550
SRX550-W-WF-3 Three year subscription for Juniper-Websense Web filtering updates on SRX550
SRX550-SMB4-CS-3 Three year security subscription for enterprise— includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX550
SRX550-S-SMB4-CS-3 Three year security subscription for enterprise– includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX550
SRX550-K-AV-5 Five year subscription for Juniper-Kaspersky AV updates on SRX550
SRX550-S-AV-5 Five year subscription for Juniper-Sophos AV updates on SRX550
SRX550-IDP-5 Five year license for IDP updates for SRX550
SRX550-W-WF-5 Five year subscription for Juniper-Websense Web filtering updates on SRX550
SRX550-SMB4-CS-5 Five year security subscription for enterprise— includes Kaspersky AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX550
SRX550-S-SMB4-CS-5 Five year security subscription for enterprise— includes Sophos AV, enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX550
SRX-RAC-5-LTU Dynamic VPN Client: 5 simultaneous users for SRX100, SRX110, SRX210, SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650
SRX-RAC-10-LTU Dynamic VPN Client: 10 simultaneous users for SRX100, SRX110, SRX210, SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650
SRX-RAC-25-LTU Dynamic VPN Client: 25 simultaneous users for SRX100, SRX110, SRX210, SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650
SRX-RAC-50-LTU Dynamic VPN Client: 50 simultaneous users for SRX210, SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650 only
SRX-RAC-100-LTU Dynamic VPN Client: 100 simultaneous users for SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650 only
SRX-RAC-150-LTU Dynamic VPN Client: 150 simultaneous users for SRX220, SRX240, SRX550, and SRX650 only
SRX-RAC-250-LTU Dynamic VPN Client: 250 simultaneous users for SRX240, SRX550, and SRX650 only
SRX-RAC-500-LTU Dynamic VPN Client: 500 simultaneous users for SRX550 and SRX650 only
SRX550-APPSEC-A-1 One year subscription for Application Security and IPS updates for SRX550
SRX550-APPSEC-A-3 Three year subscription for Application Security and IPS updates for SRX550
SRX550-APPSEC-A-5 Five year subscription for Application Security and IPS updates for SRX550

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #20190726-110877 ?

Bạn cần báo giá tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Lê Tuấn
0906 051 599
Ms. Phạm Quý
096 350 6565
Ms. Nguyễn Thủy
0962 052 874
Ms. Vũ Thị Kim Dung
0967 415 023
Ms Hoa
0868 142 066
Ms Vinh
0862 323 559
Ms Tuyên
0369 832 657
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr Vinh
0973 805 082
Mr Đạt
0941 164 370
Check giá trên mobile
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.