Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C3K-PWR-1150WAC= Cisco Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 1150WAC power supply spare C3K-PWR-1150WAC= $ 1,495 15,809,625 đ Nguồn Switch Cisco C3K-PWR-1150WAC= Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 1150WAC power supply spare Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.