Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CBS350-48P-4X-EU Cisco Business 350 Series 48 ports PoE+, 4x10 Gigabit SFP+ CBS350-48P-4X-EU Updating... Updating...

Cisco Business 350 Series CBS350-48P-4X, CBS350-48P-4X-EU, CBS350-48P-4X-XX 48x10/100/1000 ports PoE+ with 370W power budget 4 x 10 Gigabit SFP+.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.