Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CS-DESKPRO-K9 Cisco Webex Desk Pro 27 Inch 4k Ultra HD CS-DESKPRO-K9 Updating... Updating...

Thiết bị hội thảo trực tuyến Cisco CS-DESKPRO-K9 (CS-DESKPRO-NR-K9, CS-DESKPRO-NR-K7) Cisco Webex Desk Pro, Màn hình cảm ứng 27 Inch LCD 4k Ultra HD 3840x2160.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.