Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Cisco CVR-QSFP-SFP10G QSFP 40G to SFP+ 10G Adapter Module CVR-QSFP-SFP10G $ 350 3,701,250 đ

Converter quang Cisco CVR-QSFP-SFP10G (CVR QSFP SFP10G) QSFP 40G to SFP+ 10G Adapter Module

Giá tốt
2 CVR-QSFP-SFP10G= Cisco QSFP 40G to SFP+ 10G adapter, spare CVR-QSFP-SFP10G= $ 350 4,112,500 đ

Cisco CVR-QSFP-SFP10G= QSFP 40G to SFP+ 10G adapter, spare

Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.