LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 EX4300-48T-DC-AFI​ Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 550WDC PS EX4300-48T-DC-AFI​ $ 8,495 97,267,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DC-AFI​​​​​ (EX4300 48T DC AFI​) 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
2 EX4300-48T-DC Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 550WDC PS EX4300-48T-DC $ 8,495 97,267,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DC​​​​ (EX4300 48T DC) 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
3 EX4300-48T-AFI Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 350WAC PS EX4300-48T-AFI $ 7,995 91,542,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-AFI​​​​ (EX4300 48T AFI) 48 Port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
4 EX4300-48T Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 350WAC PS EX4300-48T $ 7,995 91,542,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T​​​​ (EX4300 48T) 48 Port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
5 EX4300-48T-TAA Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 350WAC PS EX4300-48T-TAA $ 8,795 100,702,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-TAA​​​​ (EX4300 48T TAA) Trade Agreement Act-compliant TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
6 EX4300-48T-AFI-TAA Switch Juniper TAA EX4300 48 Port 1GBaseT + 350WAC PS EX4300-48T-AFI-TAA $ 8,795 100,702,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-AFI-TAA​​​​ (EX4300 48T AFI TAA) Trade Agreement Act-compliant TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS back-to-front airflow (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
7 EX4300-48T-DC-TAA Switch Juniper TAA EX4300 48 Port GE + 550WDC PS EX4300-48T-DC-TAA $ 9,595 109,862,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DC-TAA​​​​ (EX4300 48T DC TAA) Trade Agreement Act-compliant TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
8 EX4300-48T-DCI-TAA​ Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 550WDC PS EX4300-48T-DCI-TAA $ 9,595 109,862,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DCI-TAA​​​​​ (EX4300 48T DCI TAA​) Trade Agreement Act-compliant TAA EX4300 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
9 EX4300-48T-S Switch Juniper EX4300 Spare Chassis 48 Port 1GBaseT EX4300-48T-S $ 7,695 88,107,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-S​​​ (EX4300 48T S) Spare chassis 48 Port 10/100/1000BASE-T (No Fans, No Power Supply, No Module) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.